FINANSRÅDGIVNING

FINANSRÅDGIVNING

FINANSRÅDGIVNING FOR NÆRING & PRIVAT

FINANSRÅDGIVNING FOR NÆRING & PRIVAT

BEDRIFTSRÅDGIVNING

BEDRIFTSRÅDGIVNING

FINANSRÅDGIVNING PRIVAT

FINANSRÅDGIVNING PRIVAT

BEDRIFTSRÅDGIVNING

BEDRIFTSRÅDGIVNING

Image
Image
FINANSRÅDGIVNING

FINANSRÅDGIVNING FOR NÆRING & PRIVAT

Skal du kjøpe eiendom, pusse opp eller refinansiere ?

 

Er der behov for videreutvikling i din bedrift ?

 

Hos Citygroup kan du få veiledning i prosessen. Vi møter deg gjerne for å høre mer om dine planer.

FINANSRÅDGIVNING
FINANSRÅDGIVNING FOR NÆRING & PRIVAT

Skal du kjøpe eiendom, pusse opp eller refinansiere ?

 

Er der behov for videreutvikling i din bedrift ?

 

Hos Citygroup kan du få veiledning i prosessen. Vi møter deg gjerne for å høre mer om dine planer.

Næringslån er et nedbetalingslån som passer for større og mindre investeringer i eiendom, maskiner og produksjonsutstyr.

Sikkerheten for lånet vil normalt være knyttet til investeringsobjektet.

Næringslån kan du også bruke ved kortsiktige finansieringsbehov, der kassekreditt av ulike årsaker ikke er egne. Avdragstid og -profil, rentesats og andre vilkår er avhengig av bedriften sin betalingsevne, samt verdien av pantesikkerhet som kan stilles

BEDRIFTSRÅDGIVNING

FINANSRÅDGIVNING PRIVAT

Kjøp av bolig er kanskje en av de viktigste investeringene du gjør i livet. Enten det er bolig du skal bo i eller bolig du skal leie ut. I den forbindelse er det mange hensyn og ta, og ett av disse er hvordan man skal finansiere kjøpet.

Ønsker du å finansiere kjøp av bolig kan vi tilby et av markedets gunstigste boliglån. Lånet kan søkes som annuitetslån eller serielån, og med fast eller flytende rente.

Ta kontakt med oss for en privatøkonomisk gjennomgang og vi finner den beste løsningen for deg.

Vi har tilleg tjenester ågso.....

Går du med drømmen om å starte eget firma, og trenger hjelp til å komme i gang? Det å starte eget firma innebærer lovpålagt registrering, som varierer i forhold til type virksomhet du ønsker å starte. Vi har oversikt over fordeler og ulemper med de ulike selskapsformene, og kan gi deg råd om hva som vil passe best for din oppstart av virksomhet.

Hvilken selskapsform du bør velge avhenger av flere faktorer. Sammen gjør vi en grundig vurdering i forkant.

Ved oppstart av firma kan vi i tillegg bidra med hele den praktiske siden ved å registrere ditt nye firma i foretaksregisteret, MVA manntallet eller andre lovpålagte registre. Vi gjør oppstart av firma enkelt for deg, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten til virksomheten.

Ved oppstart av firma er det i tillegg mange regler og krav å sette seg inn i, som varierer for ulike bransjer. Vi kan hjelpe deg med å finne fram til regelverk som gjelder innen din bransje, slik at du trygt kan starte firma og drive din virksomhet innenfor gitte lover og regler. Der er primært tre selskapsformer som er vanlige i Norge.

ETABLERING AV AKSJESELSKAP

BEDRIFTSRÅDGIVNING

Næringslån er et nedbetalingslån som passer for større og mindre investeringer i eiendom, maskiner og produksjonsutstyr.

Sikkerheten for lånet vil normalt være knyttet til investeringsobjektet.

Næringslån kan du også bruke ved kortsiktige finansieringsbehov, der kassekreditt av ulike årsaker ikke er egne. Avdragstid og -profil, rentesats og andre vilkår er avhengig av bedriften sin betalingsevne, samt verdien av pantesikkerhet som kan stilles

FINANSRÅDGIVNING PRIVAT

Kjøp av bolig er kanskje en av de viktigste investeringene du gjør i livet. Enten det er bolig du skal bo i eller bolig du skal leie ut. I den forbindelse er det mange hensyn og ta, og ett av disse er hvordan man skal finansiere kjøpet.

Ønsker du å finansiere kjøp av bolig kan vi tilby et av markedets gunstigste boliglån. Lånet kan søkes som annuitetslån eller serielån, og med fast eller flytende rente.

Ta kontakt med oss for en privatøkonomisk gjennomgang og vi finner den beste løsningen for deg.

Vi har tilleg tjenester ågso.....